Inzicht in emotie.

Het begrijpen van en omgaan met je eigen emoties en de emoties van anderen.

Inzicht in je Emotionele Intelligentie.

Vaardigheden en kwalificaties van een werknemer zijn belangrijk voor succes binnen een functie.

Inzicht in je EI helpt om te concentreren op de impact van emotionele intelligentie op het werk en biedt handvatten om effectiever te werken in de eigen rol, met collega’s, leidinggevende en klanten.

De ontwikkeling van emotionele intelligentie is een essentieel onderdeel van professionele ontwikkeling.

Een EQ-i 2.0 rapport helpt om zelfbewustzijn en andere essentiële (leiderschaps)vaardigheden te bevorderen en verbeteren.

Coaching op EI richt zich op het omgaan met typische (werkplek)situaties en stressoren, communicatie, empathie en interpersoonlijke vaardigheden.

Video afspelen

Gebaseerd op wereld’s toonaagevende modellen in Emotionele intelligentie

EI is opgebouwd uit 5 schalen, met elk drie subschalen. Het individuele rapport vormt de basis om relevante verbanden te leggen tussen het gedrag op het werk en de emotionele vaardigheden.

Een EQ-i rapport is toepasbaar op verschillende vlakken: